Roll Of Honour

 • Kirti Chakra

  1)   Lt Col Manish Kadam
  2)   Maj Manish Pitambare

 • Shaurya Chakra

  1)   Capt Mukund Sarsar
  2)  Col K.M. Shende
  3)  Capt (IN) Milind Mokashi

 • Sena Medal/Vayu Medal

  1)    Col Abhishek Bajpai
  2)    Sqn Ldr Parag Dongre, VM
  3)    Maj Hintendra Marathe, SM*
  4)    Capt Anil Kakade
  5)     Lt Col Ninad Kulkarni SM*
  6)    Maj Nawab Khan
  7)    Maj Rajesh Kulkarni
  8)    Capt Chetan Dhawad
  9)    Capt Pranav Pawar
  10)  Capt Abhijit Bhamre
  11)   Capt Niranjan Jog
  12)  Col Vikrant Desai
  13)   Capt HC Asudane
  14)   Kedar Bhide
Notable Achievements

They Made Us Proud
 • GC Mohit Markale :Sword of Honour [IMA]
 • GC Prashant Shinde : Bronze Medal [IMA]
 • GC Karan Kothari : Sword of Honour [IMA]
 • Cadet Piyush Jagdhane : Silver Medal [NDA POP]
 • Cadet Yogesh Hirekar : Silver Medal [NDA POP]
 • Cadet Aditya Kohale : Bronze Medal [NDA POP]